Стелаж двустранен за CD - DVD

Стелаж двустранен за CD - DVD

Description

Стелаж двустранен за CD - DVD

 Ширина Дълбочина Височина
 50;60;70;80 2x(42)135;160;180;200;220
 90;100;115

 

Всички размери са в см 

купи
Стелаж двустранен за CD - DVD

UP