Стелаж за вестници и списания с козирка

Стелаж за вестници и списания с козирка

Description

Стелаж за вестници и списания с козирка

Ширина
 Дълбочина Височина
 50;60;70;80 42220
 90;100;115

 

Всички размери са в см 

купи
Стелаж за вестници и списания с козирка

UP