Поставки и стойки от плексиглас за менюта, цени и етикети - двустранни

Плексигласова стойка за меню двустранна формат 1/3А4 /100 х 210 мм/

Плексигласова стойка за меню двустранна формат 1/3А4 /100 х 210 мм/
купи

Стойка за меню от плексиглас . Подходяща за меню, цени, етикети и промоции.

Плексигласова стойка за меню Двустранна, р – ри 1/3 А4  /100 х 210 мм/


Кат. №
Наименование

Брои в

опаковка

Цена

за бр.

 391030

  Плексигласова стойка за меню

двустранна р-ри 1/3А4 /100 х 210мм/
56.16лв.

Плексигласова поставка за меню Стойка от плексиглас за меню 

Позволява многократна смяна на листовката.

Цените са без ДДС


Плексигласова стойка за меню двустранна формат А5 /148 х 210мм/

Плексигласова стойка за меню двустранна формат А5 /148 х 210мм/
купи

Стойка за меню от плексиглас . Подходяща за меню, цени, етикети и промоции.

 

Плексигласова стойка за меню Двустранна, р – ри А5 /148 х 210 мм/


Кат. №
Наименование

Брои в

опаковка

Цена

за бр.

391035

 Плексигласова стойка за меню

двустранна р-ри А5 /148 х 210мм/

57.35лв.

Плексигласова поставка за меню Стойка от плексиглас за меню 

Позволява многократна смяна на листовката. 

Цените са без ДДС


Плексигласова стойка за меню двустранна формат А4 /210 х 297мм/

Плексигласова стойка за меню двустранна формат А4 /210 х 297мм/
купи

Стойка за меню от плексиглас . Подходяща за меню, цени, етикети и промоции.

 

Плексигласова стойка за меню Двустранна, р – ри А4 /210 х 297 мм/


Кат. №
Наименование

Брои в

опаковка

Цена

за бр.

 391040

 Плексигласова стойка за меню

двустранна р-ри А4 /210 х 297м/

310.69лв.

Плексигласова поставка за меню Стойка от плексиглас за меню 

Позволява многократна смяна на листовката. 

Цените са без ДДС


Плексигласова поставка меню двустранна L форма формат 1/3 А4 /100 х 210 мм/

Плексигласова поставка меню двустранна L форма формат 1/3 А4 /100 х 210 мм/
купи

Стойка за меню от плексиглас . Подходяща за меню, цени, етикети и промоции.

 

Плексигласова стойка за меню Двустранна, р – ри 1/3А4 /100 х 210 мм/


Кат. №
Наименование

Брои в

опаковка

Цена

за бр.

 391055

 Плексигласова стойка за меню двустр.

L- форма р-ри 1/3А4 /100 х 210мм/

54.59лв.

Плексигласова поставка за меню Стойка от плексиглас за меню 

Позволява многократна смяна на листовката. 

Цените са без ДДС


Плексигласова поставка меню двустранна L форма формат A5 /148 х 210 мм/

Плексигласова поставка меню двустранна L форма формат A5 /148 х 210 мм/
купи

Стойка за меню от плексиглас . Подходяща за меню, цени, етикети и промоции.

 

Плексигласова стойка за меню Двустранна, р – ри А5 /148 х 210 мм/


Кат. №
Наименование

Брои в

опаковка

Цена

за бр.

391057

 Плексигласова стойка за меню двустр.

L-форма р-ри А5 /148 х 210м/

55.08лв.

Плексигласова поставка за меню Стойка от плексиглас за меню 

Позволява многократна смяна на листовката. 

Цените са без ДДС


Плексигласова поставка меню двустранна L форма формат А4 /210 х 297 мм/

Плексигласова поставка меню двустранна L форма формат А4 /210 х 297 мм/
купи

Стойка за меню от плексиглас . Подходяща за меню, цени, етикети и промоции.

 

Плексигласова стойка за меню Двустранна, р – ри А4 /210 х 297 мм/


Кат. №
Наименование

Брои в

опаковка

Цена

за бр.

391060

 Плексигласова стойка за меню двустр.

L-форма р-ри А4 /210 х 297м/

38.69лв.

Плексигласова поставка за меню Стойка от плексиглас за меню 

Позволява многократна смяна на листовката. 

Цените са без ДДС


Плексигласова поставка за лист двустранна Т-форма с цветна стойка - 1/3А4 /100 х 210 мм/

Плексигласова поставка за лист двустранна Т-форма с цветна стойка - 1/3А4 /100 х 210 мм/
купи

Стойка за меню от плексиглас . Подходяща за меню, цени, етикети и промоции.

 

Плексигласова стойка за меню Двустранна, р – ри 1/3А4 / /100 х 210 мм/


Кат. №
Наименование

Брои в

опаковка

Цена

за бр.

391080

 Плексигласова стойка за меню двустр.

Т-форма р-ри 1/3А4 / /100 х 210 мм/

55.50лв.

Плексигласова поставка за меню Стойка от плексиглас за меню 

Цветове: Бяло, Червено, Черно, Прозрачно

Позволява многократна смяна на листовката. 

 

Цените са без ДДС


Плексигласова поставка за лист двустранна Т-форма с цветна стойка - А5 /148 х 210мм/

Плексигласова поставка за лист двустранна Т-форма с цветна стойка - А5 /148 х 210мм/
купи

Стойка за меню от плексиглас . Подходяща за меню, цени, етикети и промоции.

 

Плексигласова стойка за меню Двустранна, р – ри А5 / /148 х 210 мм/


Кат. №
Наименование

Брои в

опаковка

Цена

за бр.

391083

 Плексигласова стойка за меню двустр.

Т-форма р-ри А5 / /148 х 210 мм/

56.13лв.

Плексигласова поставка за меню Стойка от плексиглас за меню 

Цветове: Бяло, Червено, Черно, Прозрачно

Позволява многократна смяна на листовката. 

 

Цените са без ДДС


Плексигласова поставка за лист двустранна Т-форма с цветна стойка - А4 /210 х 297мм/

Плексигласова поставка за лист двустранна Т-форма с цветна стойка - А4 /210 х 297мм/
купи

Стойка за меню от плексиглас . Подходяща за меню, цени, етикети и промоции.

 

Плексигласова стойка за меню Двустранна, р – ри А4 / /210 х 297 мм/


Кат. №
Наименование

Брои в

опаковка

Цена

за бр.

391086

 Плексигласова стойка за меню двустр.

Т-форма р-ри А4 / /210 х 297 мм/

311.23лв.

Плексигласова поставка за меню Стойка от плексиглас за меню 

Цветове: Бяло, Червено, Черно, Прозрачно

Позволява многократна смяна на листовката. 

 

Цените са без ДДС


Плексигласова поставка за лист Т-форма 1/3А4 /100 х 210мм/

Плексигласова поставка за лист Т-форма 1/3А4 /100 х 210мм/
купи

Стойка за меню от плексиглас . Подходяща за меню, цени, етикети и промоции.

 

Плексигласова стойка за меню Двустранна, р – ри 1/3А4 / /100 х 210 мм/


Кат. №
Наименование

Брои в

опаковка

Цена

за бр.

391089

 Плексигласова стойка за меню двустр.

Т-форма р-ри 1/3А4 / /100 х 210 мм/

52.70лв.

Плексигласова поставка за меню Стойка от плексиглас за меню 

Позволява многократна смяна на листовката. 

Цените са без ДДС


Плексигласова поставка за лист двустранна Т-форма - А5 /148 х 210мм/

Плексигласова поставка за лист двустранна Т-форма - А5 /148 х 210мм/
купи

Стойка за меню от плексиглас . Подходяща за меню, цени, етикети и промоции.

 

Плексигласова стойка за меню Двустранна, р – ри 1/3А4 / /100 х 210 мм/


Кат. №
Наименование

Брои в

опаковка

Цена

за бр.

391091

 Плексигласова стойка за меню двустр.

Т-форма р-ри А5/ 148 х 210 мм/

54.01лв.

Плексигласова поставка за меню Стойка от плексиглас за меню 

Позволява многократна смяна на листовката. 

Цените са без ДДС


Плексигласова поставка за лист двустранна Т-форма - А4 /210 х 297мм/

Плексигласова поставка за лист двустранна Т-форма - А4 /210 х 297мм/
купи

Стойка за меню от плексиглас . Подходяща за меню, цени, етикети и промоции.

 

Плексигласова стойка за меню Двустранна, р – ри А4 / /210 х 297 мм/


Кат. №
Наименование

Брои в

опаковка

Цена

за бр.

391093

 Плексигласова стойка за меню двустр.

Т-форма р-ри А4/ 210 х 297 мм/

3
6.86лв.

Плексигласова поставка за меню Стойка от плексиглас за меню 

Позволява многократна смяна на листовката.

Цените са без ДДС


Плексигласова поставка за етикети двустранна A-форма 80 x 55 x 1 мм

Плексигласова поставка за етикети двустранна A-форма 80 x 55 x 1 мм
купи

Плексигласова поставка за етикети и цени, двустр. A-форма 80 x 55 x 1 мм

Позволява многократна смяна на листовката.

 

Кат. №
Наименование

Брои в

опаковка

Цена

за бр.

391010

 Плексигласова поставка за етикети и цени

двустр. А-форма 80 х 55 х 1 мм

201.22лв.

Плексигласова поставка за меню Стойка от плексиглас за меню 

Цените са без ДДС

 

Плексигласова поставка за етикети двустранна A-форма 107 x 74 x 1 мм

Плексигласова поставка за етикети двустранна A-форма 107 x 74 x 1 мм
купи

Плексигласова поставка за етикети и цени, двустр. A-форма 107 х 74 х 1 мм

Позволява многократна смяна на листовката.

 

Кат. №
Наименование

Брои в

опаковка

Цена

за бр.

391015

 Плексигласова поставка за етикети и цени

двустр. А-форма 107 х 74 х 1 мм

101.92лв.

Плексигласова поставка за меню Стойка от плексиглас за меню 

Цените са без ДДС

 

Плексигласова поставка за етикети двустранна A-форма 150 x 105 x 1 мм

Плексигласова поставка за етикети двустранна A-форма 150 x 105 x 1 мм
купи

Плексигласова поставка за етикети и цени, двустр. A-форма 150 х 105 х 1 мм

Позволява многократна смяна на листовката.

 

Кат. №
Наименование

Брои в

опаковка

Цена

за бр.

391020

 Плексигласова поставка за етикети и цени

двустр. А-форма 150 х 105 х 1 мм

102.57лв.

Плексигласова поставка за меню Стойка от плексиглас за меню 

Цените са без ДДС

 

Плексигласова поставка за етикети двустранна A-форма 200 x 105 x 1 mm

Плексигласова поставка за етикети двустранна A-форма 200 x 105 x 1 mm
купи

Плексигласова поставка за етикети и цени, двустр. A-форма 200 х 105 х 1 мм

Позволява многократна смяна на листовката.

 

Кат. №
Наименование

Брои в

опаковка

Цена

за бр.

391022

 Плексигласова поставка за етикети и цени

двустр. А-форма 200 х 105 х 1 мм

53.56лв.

Плексигласова поставка за меню Стойка от плексиглас за меню 

Цените са без ДДС

Плексигласова поставка за етикети двустранна A-форма 300 x 105 x 1 mm

Плексигласова поставка за етикети двустранна A-форма 300 x 105 x 1 mm
купи

Плексигласова поставка за етикети и цени, двустр. A-форма 200 х 105 х 1 мм

Позволява многократна смяна на листовката.

 

Кат. №
Наименование

Брои в

опаковка

Цена

за бр.

391023

 Плексигласова поставка за етикети и цени

двустр. А-форма 300 х 105 х 1 мм

54.87лв.

Плексигласова поставка за меню Стойка от плексиглас за меню 

Цените са без ДДС

Продукти
ГОРЕ